CONTACT

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA

Frank Stubber
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
T. (+34) 977 559 671

frankerich.stuber@urv.cat