CONTACT

COORDINATOR OF THE MASTER

Dr. Magda Constantí (magda.constanti@urv.cat)
T. (+34) 977 55 84 57

SECRETARY’S OFFICE

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ)
Avinguda Països Catalans, 26
Campus Sescelades
43007 Tarragona
T. (+34) 977 558 767

master.etseq@urv.cat